• Excelentný vlastný systém merania a regulácie optimalizovaný pre efektívne využitie miestnych podmienok realizácie, zhotovený expertmi pracujúcimi pre výrobné linky koncernov Continental Automotive Systems a Federal-Mogul Friction Products. Technológia plne automatizovaného systému umožňuje:
  • chránenú diaľkovú vizualizáciu cez sieť Internet
  • chránený diaľkový prístup z Vášho PC, smartfónu cez sieť Internet s možnosťou zmeny užívateľských parametrov
  • chránený diaľkový servis cez sieť Internet
 • Naša pracia absorpčná kolóna je nástupcom kolón 1. generácie: dokážeme vytvoriť multiúrovňovú vodnú hmlovinu a tak efektívnejšie využiť reakčný objem kolóny pri procese odstraňovania CO2 z bioplynu.
 • Ako každá vodná tlaková pračka na biometán je aj naša vysoko tolerantná voči kolísajúcej koncentrácii H2S a iných stopových prvkov v bioplyne na vstupe, avšak VŽDY to vedie časom k riziku ukladania elementárnej síry, alebo častejšej výmene vody = VŽDY integrujeme našu predúpravu bioplynu = na vstupe do kompresora nemáme H2S. Takto minimalizujeme množstvo použitej pracej vody, ktorú recyklujeme v našich 3 kolónach.
 • Zhotovujeme v súlade s prísne udeľovanými oprávneniami Technickou inšpekciou Slovenskej republiky pre vyhradené technické plynové zariadenia.
 • CO2 sa odstraňuje pomocou obyčajnej vody, ktorú recyklujeme: žiadne chemikálie, teplo ani extrémne energetické nároky na privysoké prevádzkové tlaky nie sú potrebné
 • Kompresor na bioplyn/čerpadlo na obehovú praciu vodu = neustále pracujúce srdce systému = sú vyberané len od kvalitných a prevádzkovo spoľahlivých svetových výrobcov. Kolóny a práca sú zabezpečené na Slovensku pre optimalizovanie výrobných nákladov, predajnej ceny
 • Celá škála veľkostí podľa potrieb zákazníka
 • Možnosť dodať aj s jednotkou na CNG (stláčanie, sklad, výdaj s platobným terminálom), alebo s jednotkou na injektovanie do siete zemného plynu. V oboch prípadoch = riešenie na kľúč, vzájomná náväznosť + celková záruka
 • Nízka cena servisnej zmluvy

Systém GAStanco na výrobu biometánu z bioplynu je založený na princípe tlakovej vodnej pračky. Pozostáva z:

 • Predúpravy bioplynu ešte pred vstupom do pračky (v prípade výpadku je pračka aj naďalej funkčná)
 • Kompresoru/ov na stláčanie bioplynu
 • Absorpčnej kolóny na odstránenie CO2 druhej generácie s multiúrovňovou vodnou hmlovinou
 • Doseparačnej kolóny na získanie zvyškového metánu, ktorý sa naviazal na vodu
 • Desorpčnej kolóny na odstránenie CO2 z procesnej vody (opcionálne zariadenie na termický rozklad CO2 pred vypustením do atmosféry)
 • Chladiaca jednotka: voda/bioplyn/biometán
 • Obehové čerpadlo na recykláciu procesnej vody
 • Sušenie biometánu
 • Meranie a regulácia: rozvádzač s kompletným automatickým riadením procesu stanice vrátane rozhrania na monitoring na diaľku (internet)
 • Kontajner delený na 2 sekcie: pre výbušnú zónu a ostatné